امروز بیشتر از دیروز دوستت مى دارم و فردا بیشتر از امروز

بازدیدها: 173

امروز بیشتر از دیروز دوستت مى دارم و فردا بیشتر از امروز

آیداى خوب نازنینم!
مدت هاست که برایت چیزى ننوشته ام.
زندگى مجال نمى دهد: غم نان!
با وجود این، خودت بهتر مى دانى:
نفسى که مى کشم تو هستى؛
خونى که در رگ هایم مى دود و حرارتى که نمى گذارد یخ کنم.
امروز بیشتر از دیروز دوستت مى دارم و فردا بیشتر از امروز.
و این، ضعف من نیست: قدرت تو است.
(٢٣ شهریور ٤٣)

از نامه های “احمد شاملو” به آیدا
دفتر: مثل خون در رگ هاى من

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید