بایگانی برچسب ها: دیجیتال

تبلت کاغذی

ه تازگی تبلت جدیدی تحت عنوان تبلت کاغذی توسط شرکت reMarkable معرفی شده است که می تواند یک جایگزین دیجیتالی برای کاغذ باشد و طوری طراحی شده است که شرایط استفاده از کاغذ طبیعی به میزان زیادی در آن شبیه سازی شده است. به گزارش کلیک، امروزه بسیاری از کارهای اداری به وسیله کامپیوترها به […]

سلامت

تبلیغات