خوردن سالاد بعد یا قبل غذا

خیلی از مردم با خیال اینکه سالاد نوعی غذای گیاهی است و جذب بدن انسان نمیشود آن را به شیوه های نادرستی مصرف میکنند.حال آنکه این روش مصرف آنها میتواند به ضرر سلامتی و تناسب وزن تمام شود.