عکس مریم معصومی در باشگاه در حال ورزش

مریم معصومی بازیگر جوان سینمای و تلویزیون کشور که در فضای مجازی بسیار فعال می باشد عکسی از خود در باشگاه منتشر کرد.

محسن افشانی چندی پیش به مریم معصومی کنایه ای به خاطر فیک بودن فالورهایش زد!

در ادامه عکس مریم معصومی در باشگاه را می بینید

معصومی در توضیح عکس زیر نوشت :

توو این دنیا فَقط قَوى شُدنه که میتونه تو رو روىِ پاهاىِ خودت نِگهت داره.

820458 Gahar ir عکس مریم معصومی در باشگاه در حال ورزش