علت عجیب پخش نشدن شبی با عبدی با حضور بهاره رهنما !

بهاره رهنما در ادامه داستان اعلام سانسورها و ممیزی های عجیب در صدا و سیما و تلویزیون مدعی شده که ظاهرا علت حذف و پخش نشدن برنامه شبی با عبدی با حضور وی خنده های او بوده است!

رهنما مدعی شده که قسمتی از برنامه شبی با عبدی با حضور وی توقیف شده است.

پخش نشدن شبی با عبدی با حضور بهاره رهنما

bahare rahnama علت عجیب پخش نشدن شبی با عبدی با حضور بهاره رهنما !

رهنما نوشت : در تمام این ۲۵ سال مرتب نمای خندیدن من سانسور شد و تذکر دادند طوری بخند که دندان هایت معلوم نباشد ولی من فقط بلدم واقعی بخندم

احتمالا دلیل توقیف شدن قسمتی از عبدی شو با حضور من و همسرم خنده های خانمان برانداز من بوده است!!

قبلی «
بعدی »

پاسخی بگذارید

سلامت